ผลการคัดเลือกข้อเสนอวิจัยโครงการ National Space Exploration ประจำปี 2560

หลังจากประกาศเปิดรับข้อเส … อ่านเพิ่มเติม ผลการคัดเลือกข้อเสนอวิจัยโครงการ National Space Exploration ประจำปี 2560