ผลการคัดเลือกข้อเสนอวิจัยโครงการ National Space Exploration ประจำปี 2560

หลังจากประกาศเป … อ่านเพิ่มเติม ผลการคัดเลือกข้อเสนอวิจัยโครงการ National Space Exploration ประจำปี 2560