“won-SpaceY” ทีมตัวแทนเด็กไทย ร่วมแข่ง ‘โค้ดดิ้ง’ ควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศชิงแชมป์เอเชีย ถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศนานาชาติ

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ได้จัดการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge Final Round รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) โดยถ่ายทอดสดสัญญาณจากสถานีอวกาศนานาชาติ ส่งตรงถึง 7 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในส่วนประเทศไทยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นเจ้าภาพรับสัญญาณการถ่ายทอดสด ณ ห้อง SD202 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

          สำหรับการแข่งขันโค้ดดิ้งควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศชิงแชมป์เอเชีย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA

          โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม “won-SpaceY” ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธีรโชติ เมืองจำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล นายตุลา ชีวชาตรีเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายสิรภพ เวสน์ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า

          รางวัลชนะเลิศ Best Achievement Onboard Award ได้แก่ ทีม Spacecat เยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย

          และรางวัลพิเศษด้านทักษะโค้ดดิ้ง รางวัล Programming Skill Award มีทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 ทีม ดังนี้

          อันดับที่ 1 ทีม Hypernova เยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น

          อันดับที่ 2 ทีม 999-in-Space เยาวชนจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

          อันดับที่ 3 ทีม Spacecat เยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย

สามารถติดตามรับชมบันทึกวิดีโอการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=UhTz_ukm1cE

ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/ และแฟนเพจ https://www.facebook.com/JaxaThailand/