เปิดรับสมัครโครงการ KiboCube ครั้งที่ 6 ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กจากสถานีอวกาศ

 
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ร่วมกับ สำนักงานกิจการอวกาศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs – UNOOSA) ดำเนินการโครงการ KiboCube ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็ก CubeSat จากโมดูล Kibo ของประเทศญี่ปุ่น บนสถานีอวกาศนานาชาติ
 
หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่ 31 พ.ค. 64
 
🚀 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/kibocube/2020.html