คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ)

1. คำถาม: สำหรับการแข่งขันเขียนโปรแกรมในโครงการนี้ ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อะไร ?
ตอบ: ใช้ภาษา JAVA โดยเขียนโปรแกรมผ่าน Android Aplication

2. คำถาม: มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ ?
ตอบ: ไม่มีกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้เข้าแข่งขัน แต่ต้องศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี

3. คำถาม: สมาชิกในทีมสามารถอยู่ต่างโรงเรียนหรือคนละสถานศึกษาได้หรือไม่ ?
ตอบ: สมาชิกในทีม 3 คน สามารถอยู่คนละโรงเรียนหรือคนละสถานศึกษากันได้

4. คำถาม: แบบฟอร์มใบสมัคร ในช่อง Account, Password / Name of Representative ต้องกรอกอย่างไร?
ตอบ:
– ช่อง Account, Password ปล่อยว่างไว้ไม่ต้องกรอกข้อมูล ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
– ช่อง Name of Representative ใส่ข้อมูลของหัวหน้าทีมที่เป็นนักเรียน หรือสามารถใส่เป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้

5. คำถาม: การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ ?
ตอบ: ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกในเร็วๆ นี้ ผ่านทางอีเมลของหัวหน้าทีม, เว็บไซต์ และแฟนเพจของโครงการฯ

6. คำถาม: ทางโครงการจะมีการสอนหรืออบรมให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสำหรับการแข่งขันหรือไม่ ?
ตอบ: ทางโครงการฯ จะจัดทำสื่อการสอน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน โดยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโครงการและเว็บไซต์ของหน่วยงานพันธมิตร เช่น Spaceth.co