สถาบันวิจัยการบินอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI)

Korea Aerospace Research Institute (KARI) หรือสถาบันวิจัยการบินอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1989 มีภารกิจในการทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโลยีอวกาศ โดยสร้างฐานปล่อยกระสวยอวกาศในสาธารณรัฐเกาหลี และพัฒนาดาวเทียมขึ้นเอง ซึ่งดาวเทียมระบบช่วงคลื่นแสงที่ได้ปล่อยขึ้นสู่วงโคจรแล้ว คือ KOMPSAT 1, KOMPSAT 2 และ KOMPSAT 3

สถาบันแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองแทจ็อน (Daejeon) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร 1,530,650 คน (พ.ศ. 2554) แทจ็อนตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาหลีใต้ เป็นชุมทางรถไฟและทางด่วน และกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเกาหลี เมืองแห่งอนาคตและศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง