JAXA ร่มมือกับศูนย์อวกาศ Mohammed Bin Rashid ศึกษาหุ่นยนต์ติดกล้อง “Int-Ball” บนสถานีอวกาศนานาชาติ

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA และศูนย์อวกาศ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะร่วมมือกันดำเนินการโครงการเพื่อการศึกษาหุ่นยนต์ติดกล้อง “Int-Ball” ของ JAXA สำหรับใช้งานในสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อนักบินอวกาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นครั้งแรก

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งนักบินอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะปฎิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2019 (ตามกำหนดเวลา) โดยจะดำเนินภารกิจด้านการศึกษาเพื่ออธิบายการรักษาความสูงในการบินอัตโนมัติของยานอวกาศ โดยใช้ Int-Ball บนห้องปฎิบัติการ Kibo Module ของ JAXA ในวันที่ 30 กันยายน (ตามกำหนดการ)

โดยภารกิจนี้จะถูกสตรีมแบบเรียลไทม์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในวันเดียวกันนั้นนักบินอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีการถามตอบกับนักเรียนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในห้องควบคุมของศูนย์อวกาศสึคุบะของ JAXA และที่ MBRSC ในดูไบ

นอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองบน Kibo Module เพิ่มเติม ก่อนที่จะมีภารกิจการศึกษาในอวกาศ ทาง JAXA และ MBRSC ร่วมมือกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์อวกาศ และเทคโนโลยีรักษาความสูงในการบินอัตโนมัติของยานอวกาศ มุ่งสู่นักเรียนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่ 9 และ 10 กันยายน ในมหาวิทยาลัยดูไบ และมหาวิทยาลัยคาลิฟา ตามลำดับ

📌 สามารถรับชม Live Streaming ทาง YouTube ได้ที่