การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Small Satellite, Experiment in Space and Experience in the New Space Industry”

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Small Satellite, Experiment in Space and Experience in the New Space Industry” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญผู้คร่ำหวอดในวงการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ “คุณเก๋อ ก่วงฮั่น” (Mr. Kuan-Han Ke) Chairman/CEO ของบริษัท GranSystems ประเทศไต้หวัน และดำรงตำแหน่งบอร์ดบริหารของ M.Zone Maker Space ประเทศไต้หวัน

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00-12:00 น.  ณ ห้องประชุม CO-110 อาคาร สก. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต

เรียนรู้จากผู้ประกอบการระดับโลก ในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมเปิดโลกของ “อุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่” ด้วยดาวเทียมขนาดเล็ก และการทดลองในอวกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์ Presentation วิทยากร

https://www.nstda.or.th/sci2pub/download/GranSystems-Thai.pdf