No Image

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบและกำหนดการค่าย CanSat Thailand 2018

17/09/2018 Beng Paritat 0

  รายชื่อทีม ค่าย 48 ทีม Agenda-CanSat-Thailand-2018-camp (เร็วๆ นี้)   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www.nstda.or.th/cansat E-mail : competition@nsm.or.th Facebook :  CanSat Thailand    Thai Space Education  โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ […]

แถลงข่าวการแข่งขัน CanSat Thailand 2018 ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

04/07/2018 Beng Paritat 0

กระทรวงวิทย์จับมือศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ จัดการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ออกแบบดาวเทียมกระป๋องเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ ผศ.รวิน  ระวิวงศ์   ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  กระทรวงวิทย์โดย อพวช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้าและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย […]

โครงการ “การแข่งขัน Thailand Competition CanSat 2018”

12/06/2018 Beng Paritat 0

28 มิ.ย. 2561 แถลงข่าวโครงการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานลูกโลก ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561) ใบสมัคร CanSat Thailand 2018 (Word) ใบสมัคร CanSat Thailand 2018 (PDF) ส่งใบสมัครได้ทาง  […]

NAC 2018 การสัมมนาหัวข้อ “CanSat Thailand ดาวเทียมจิ๋ว ฝีมือเด็กไทย”

12/03/2018 Beng Paritat 0

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) CanSat Thailand ดาวเทียมจิ๋ว ฝีมือเด็กไทย วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13:30 – 16:00 น. ห้อง 308 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุมCC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) […]

แข่งขัน “ดาวเทียมกระป๋อง” ก้าวแรกเด็กไทยในภารกิจพิชิตอวกาศ

01/03/2018 Beng Paritat 0

“อวกาศ” คือ ความใฝ่ฝันของมวลมนุษยชาติ และ “เทคโนโลยีอวกาศ” ก็เป็นสิ่งที่แพงมาก มีเพียงประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่พัฒนาแล้วไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีอวกาศอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป เมื่อวันนี้เด็กไทยสามารถสร้าง “ดาวเทียมกระป๋อง” ได้เองแล้ว           แคนแซท (CanSat) หรือ “ดาวเทียมขนาดเล็กเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองการทำงานของดาวเทียมจริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ มีขนาดเล็กประมาณกระป๋องน้ำอัดลม และไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในอวกาศจริง แต่แคนแซทจะถูกปล่อยลงมาจากความสูงประมาณ 100 – 4,000 เมตร […]

ผลการแข่งขัน Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017

19/12/2017 Beng Paritat 0

การแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อพวช. คลองห้า และสนามบิน กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง […]

ประกาศผลการคัดเลือก “โครงการ CanSat Thailand 2017”

21/07/2017 Beng Paritat 0

🎉 ประกาศผลการคัดเลือก🎉 “โครงการ CanSat Thailand 2017” 1. ทีม SatelDust โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 2. ทีม The Space Boy โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 3. ทีมจุดประกายความคิดพิชิตอวกาศ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย 4. ทีม Arawan CanSat วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ […]

โครงการ “การแข่งขัน CanSat Thailand 2017”

13/06/2017 Beng Paritat 0

CanSat Thailand 2017 การแข่งขัน CanSat ครั้งแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติ ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร กรอกรายละเอียดลงใบสมัคร (ข้อมูลผู้สมัคร / แบบร่างโมเดล CanSat […]

คู่มือการแข่งขัน Can Satellite ประจำปี 2016 (APRSAF-23 ประเทศฟิลิปปินส์)

01/06/2017 Beng Paritat 0

องค์ประกอบของทีม การแข่งขันจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14-18 ปี จากประเทศสมาชิกของการประชุม APRSAF แต่ละประเทศสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สูงสุด จำนวน 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน และ ครูผู้ควบคุมทีมอีก 1 คน เป้าหมายโดยภาพรวม ทุกทีมมีหน้าที่ปฏิบัติตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ในภาระกิจหลัก ทีมจะต้องทำการเก็บข้อมูลที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ในขณะที่ดาวเทียมลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของสภาพอากาศ ประกอบด้วย […]

CanSat คืออะไร?

01/06/2017 Beng Paritat 0

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จาลองการทางานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท จะใช้จรวดยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า หรือใช้ Drone, บอลลูนปล่อยลงมาจากที่สูง ในระดับหลายร้อยเมตร ตัวแคนแซทเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้ว ก็จะกางร่มโดยอัตโนมัติ และระบบต่างๆ จะเริ่มทางาน เช่น บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ ระบุตาแหน่งพิกัดของตัวแคนแซท วัดอุณหภูมิและความดันอากาศ สามารถรับส่งข้อมูลได้ทันทีผ่านผ่านอุปกรณ์ไร้สายส่งสู่อุปกรณ์รับสัญญาณภาคพื้นดิน