โครงการ “การแข่งขัน Thailand Competition CanSat 2018”

28 มิ.ย. 2561
แถลงข่าวโครงการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานลูกโลก ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561)

ส่งใบสมัครได้ทาง  e-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1414
e-mail : [email protected]
http://www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html%E2%80%8B

การดำเนินงาน

28 มิถุนายน 2561 แถลงข่าวโครงการฯ (ภาพบรรยากาศ คลิก!)
 การอบรมแนะนำโครงการฯ (สมัครเข้าอบรมฯ ฟรี คลิก)
16 กรกฎาคม 2561 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม)
20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
26 กรกฎาคม 2561   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
16 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 เปิดรับสมัครการแข่งขัน
17 กันยายน 2561 ประกาศผลทีมเข้ารอบ 50 ทีม
19 – 21 ตุลาคม 2561 เข้าค่ายรอบ 50 ทีม
5 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
8 – 10 ธันวาคม 2561 เข้าค่ายรอบ 10 ทีม และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ