โครงการ “การแข่งขัน CanSat Thailand 2017”

CanSat Thailand 2017
การแข่งขัน CanSat ครั้งแรกของประเทศไทย

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
แข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)
ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติ

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดลงใบสมัคร (ข้อมูลผู้สมัคร / แบบร่างโมเดล CanSat / แนวคิดการออกแบบและเป้าหมายของภารกิจ)
 • ส่งไฟล์ใบสมัครมาทางอีเมล cansat@nstda.or.th
 • คณะกรรมการโครงการพิจารณาคัดเลือกใบสมัคร เพื่อเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง CanSat จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • ทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม และเงินสนับสนุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์สร้าง CanSat 1 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม
 • ทุกทีมจะต้องสร้าง CanSat ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ
– เปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 60
– กิจกรรมอบรม CanSat วันที่ 28 ก.ค. – 30 ก.ค. 60
– แข่งขัน CanSat Thailand 2017 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 ต.ค. 60

* หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ไฟล์ใบสมัคร : [   MS Word  ]  [  PDF  ]

 

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่
Website : www.nstda.or.th/cansat
Facebook : Thai Space Education
E-mail : cansat@nstda.or.th

หมดเขตรับใบสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : cansat@nstda.or.th

>> การแข่งขัน CanSat Competition ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 <<

หน่วยงานพันธมิตร

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
 • University Space Engineering Consortium (UNISEC Thailand)

Poster ประชาสัมพันธ์ CanSat Thailand 2017