ผลการแข่งขัน Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017

การแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

ณ อพวช. คลองห้า และสนามบิน กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี

นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล The Best Scientific Award ด้วยภารกิจ ดาวเทียมกระป๋องจำลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ เพื่อนำมาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถบอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้น ๆ ได้  พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องในระดับนานาชาติต่อไป

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มอบโล่ The First Place Winner ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ในการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล The Best Scientific Award


ทีม SatelDust (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)
1. นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา  (หัวหน้าทีม)
2. นางสาวมทินา เจริญวัฒน์
3. นายธนิสร อุ่นปิติพงษา


รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล The Best Technical Award

ทีม Canpable (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน)
1. นายธนไท เลิศเพชรพันธ์ (หัวหน้าทีม)
2. นายจิรายุ บูรพาชีพ
3. นายวาริช บุญสนอง


รางวัล The Best Presentation Award

ทีม NTK (โรงเรียนโยธินบูรณะ)
1. นายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล (หัวหน้าทีม)
2. นายณัฐกานต์ แก้วไพรำ
3.
นายตะวัน ทรัพย์พาลี


Link ข่าวหนังสือพิมพ์
https://www.matichon.co.th/news/764234
https://www.dailynews.co.th/it/615401

หน่วยงานพันธมิตร

  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
  • University Space Engineering Consortium (UNISEC Thailand)

ประมวลภาพการแข่งขัน 9-11 ธ.ค. 60