โครงการ Asian Try Zero-G 2016 เปิดรับไอเดียเด็กไทย

Try-Zero-G-2016-Banner

สวทช. และ สทอภ. ร่วมกับ แจ็กซ่า เปิดรับไอเดียของเยาวชนไทย เพื่อส่งให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อน และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 27 ปี) เสนอโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อส่งให้ ทะคุยะ โอนิชิ (Mr.Takuya Onishi) มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 นี้ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้นำไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ จะได้รับเกียรติบัตรจากแจ็กซาและของที่ระลึกจาก สวทช. พร้อมโอกาสเดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสด ๆ ผ่านห้องบังคับการที่ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

– ส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

– สามารถสมัครเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มได้ กลุ่มละไม่เกิน 5 คน

– สามารถส่งได้ 1 ไอเดีย ต่อ 1 คน หรือ 1 ไอเดีย ต่อ 1 กลุ่ม

2. บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี

– ส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

– สามารถส่งได้ 1 ไอเดีย ต่อ 1 คน เท่านั้น

– ไม่สามารถสมัครเป็นกลุ่มได้

ทั้งนี้ โครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยได้รับเลือกให้ทดลองมาก่อน (สามารถตรวจสอบการทดลองที่ผ่านมาได้ที่ลิงค์ http://jda.jaxa.jp/search.php?lang=e&keyword=Try+zero) ใช้เวลาในการทดลองไม่เกิน 10 นาที โดยอุปกรณ์การทดลองที่มนุษย์อวกาศจะนำขึ้นไปบนสถานีอวกาศ ได้แก่ ลูกดิ่ง สายวัดความยาว 2 เมตร กระดาษเปล่าขนาด 50 ซม. X 50 ซม. กระดาษโอริงามิ (origami) เครื่องชั่งน้ำหนัก ขดลวดสปริง (Slinky) วัสดุอะลูมิเนียม เหล็ก ไม้ และพลาสติก แผนที่ดาว แปรงระบายสี หลอดดูดน้ำ อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องมือช่าง เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์การทดลองเพิ่มเติมได้ที่ Call for Proposals Asian Try Zero-G

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Excel-icon Application Form 2016
รายละเอียดและข้อกำหนด

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  • ส่งทางอีเมล space-education@nstda.or.th
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่
    NSTDA Space Education
    ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
    111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1177  และ 02-141-4605

ตัวอย่างข้อเสนอของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกปี 2015
“การวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันในสภาวะไร้น้ำหนัก (Zero-G Painting)”
“เราสามารถสร้างลมในอวกาศได้หรือไม่? (Can we make wind in the space?)”

>> ข่าวเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกปี 2015