ผลรางวัลโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 (SRPC2020)

 

รางวัล ชื่อทีม สถาบันการศึกษา
ทีมชนะเลิศ
The Winner
เงินรางวัล 25,000 บาท
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น
won-spaceY – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมรองชนะเลิศ ทีมที่ 1
เงินรางวัล 10,000 บาท
Destiny โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
ทีมรองชนะเลิศ ทีมที่ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท
BFST สถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เงินรางวัล 2,000 บาท
INTENTION X โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
ทีมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เงินรางวัล 2,000 บาท
Made in Heaven โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
ทีมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เงินรางวัล 2,000 บาท
Hushub โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ทีมดีเด่น ระดับประถมศึกษา
เงินรางวัล 2,000 บาท
TAQ THAILAND โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ทีมนำเสนอดีเด่น
เงินรางวัล 2,000 บาท
KMIDS 13 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
  • หมายเหตุ
    – คะแนนจาก Server ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Login เข้าดูผลคะแนนของทีมตนเองได้
    – การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด