ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย โครงการ Asian Try Zero-G 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซ่า (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) จัดทำโครงการ Asian Try Zero-G 2018” โดยเปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทย เสนอโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อส่งให้ นายโนริชิเงะ คะไน (NORISHIKE KANAI) มนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่น นำไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในวันที่ 13 ก.พ. 61 นี้ พร้อมโอกาสเยี่ยมชมศูนย์อวกาศ Tsukuba Space Center ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมชมการทดลองแบบ Real Time

ผลการคัดเลือก

          ข้อเสนอโครงการของเยาวชนไทย ได้รับการคัดเลือกจากแจ็กซ่า จำนวน 1 เรื่อง คือ “Inside the Slinky” ผลงานของ นางสาววริศา ใจดี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ นางสาวศวัสมน  ใจดี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยมีผลงานเยาวชนอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ รวมเป็น 5 เรื่อง สำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ  

แนวคิดการทดลองเรื่อง “Inside the Slinky”

รางวัลที่ได้รับ

          เกียรติบัตรจากแจ็กซ่า และโอกาสเข้าชมการทดลองแบบ Real time จากสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center) ณ ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมฝึก Astronaut training ในวันที่ 13 ก.พ. 61

<< ความสำเร็จของโครงการ Asian Try Zero-G 2016 >>