เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศ “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)”

          (20 ก.ย. 59) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมภาษณ์พิเศษเปิดประสบการณ์น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของไอเดียการทดลอง “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)” ซึ่งได้ส่งให้นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นนำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พร้อมเผยประสบการณ์เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center) และร่วมกิจกรรมหลักสูตรฝึกมนุษย์อวกาศระยะสั้น 1 วัน ร่วมกับเยาวชนอีก 4 เรื่องจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์

          น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม เผยถึงผลการทดลองโครงการ “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ” (Capillary in Zero gravity) ว่า “จุดเริ่มต้นของการทดลองนี้มาจากการทำ Lab ในห้องเรียน ซึ่งผมสังเกตว่าของเหลวที่อยู่ในภาชนะที่มีลักษณะเป็นหลอด ผิวของน้ำจะมีลักษณะแตกต่างกัน บางผิวมีลักษณะเว้าขึ้น บางผิวมีลักษณะเว้าลง ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านข้อมูล ผมจึงเริ่มหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการทดลองในครั้งนี้ และพบว่าความเว้านูนของน้ำขึ้นอยู่กับแรง adhesive และ cohesive ซึ่งในสมการจะมีแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอยู่ในสมการ ผมจึงสงสัยว่าถ้าทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก ลักษณะของผิวของเหลวจะเป็นอย่างไร โดยการทดลองจะนำของเหลวต่างชนิดกันมาบรรจุในเข็มฉีดยา (Plastic syringe) จากนั้นสังเกตผิวของของเหลวแล้วนำมาเปรียบเทียบกับการทดลองบนโลก”

          ภายหลังได้รับการนำไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ แล้ว น้องมอส เผยถึงผลการทดลองว่า “จากของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำมัน โดยเมื่อสังเกตุลักษณะพื้นผิวของของเหลวทั้งสามชนิดบนพื้นโลก พบว่าน้ำเปล่าและน้ำผลไม้เมื่อบรรจุใน plastic syringe (เข็มฉีดยาพลาสติก) มีลักษณะพื้นผิวที่ราบเรียบไม่มีการโค้งนูน ส่วนน้ำมันมีลักษณะพื้นผิวที่เว้าลงเล็กน้อย แต่เมื่อนำไปทดลองบนสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง พบว่าน้ำเปล่าและน้ำผลไม้มีลักษณะโค้งขึ้นเล็กน้อยซึ่งมีความแตกต่างจากบนโลก ส่วนน้ำมันมีลักษณะโค้งลงอย่างเห็นได้ชัด จึงสรุปได้ว่าของเหลวทั้งสามชนิด เมื่ออยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันจะมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นผิวที่ไม่เหมือนกัน”

          “จากการทดลองในครั้งนี้ได้พบอีกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการโค้งนูนของของเหลวมีหลายปัจจัย คือ ชนิดของของเหลว ความเข้มข้นของของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะที่บรรจุของเหลว และชนิดของภาชนะที่บรรจุ หลังจากการทดลองได้ทราบว่าผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้และจะเป็นการต่อยอดในการสร้างสมการใหม่ต่อไป”

          น้องมอส กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขสำหรับผลงานดังกล่าว ว่าการปรับปรุงแก้ไขเมื่อส่งใบสมัครในครั้งแรกให้กับทาง JAXA ในครั้งแรก คือ

          1.การเปรียบเทียบของเหลวที่หลากหลายชนิดและมีความเข้มข้นแตกต่างกัน
          2.สมการที่ใช้ในการทดลองยังไม่ชัดเจนมากพอ”

          ทั้งนี้  ผลงาน “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)” เป็นผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Asian Try Zero-G 2016 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ที่ดำเนินการร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือJapan Aerospace Exploration Agency (แจ็กซ่า) เพื่อเปิดรับแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทย ส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นายทะกุยะ โอะนิชิ เลือกนำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยในโครงการมีเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ปากีสถาน เป็นต้น ให้ความสนใจส่งไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจำนวน 28 เรื่อง ซึ่งทางแจ็กซาได้คัดเลือกไอเดียของเด็กไทยจำนวน 1 เรื่อง คือเรื่อง “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)”  โดยได้นำขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา 


รวมข่าวจากสื่อมวลชล

น่าชื่นชม!! เอ็นเอชเค ตีข่าวดัง “มนุษอวกาศชาวญี่ปุ่น ทดลองภาวะไร้น้ำหนัก โครงงานวิทย์ผลงานนศ.ไทย
http://www.matichon.co.th/news/288907

คนเก่ง ที่ถูกลืม!! “นศ.ปี2 มจธ.” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไกลถึงญี่ปุ่น ถูกคัดเลือกขึ้นสถานีอวกาศ ทดลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง!!
http://77jowo.tnews.co.th/contents/204883/

การทดลองของเด็กไทย กับ JAXA : Capillary Effect ในสภาวะไร้น้ำหนัก
https://www.facebook.com/LocalSpaceAgency/photos/?tab=album&album_id=1122104067881783&__mref=message

โครงการ นศ.ไทยถูกนำไปทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติ : PPTV
https://goo.gl/LcRf6z

สุดยอดไอเดียเด็กไทย! มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นเลือกไปทดลองบนสถานีอวกาศนานานชาติ : เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
https://goo.gl/1zhcTL

น่าชื่นชม!! เอ็นเอชเค ตีข่าวดัง “มนุษอวกาศชาวญี่ปุ่น ทดลองภาวะไร้น้ำหนัก โครงงานวิทย์ผลงานนศ.ไทย”
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474157430

TNN 24
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=113991&t=news
https://www.youtube.com/watch?v=Qzs49IG-Wlg

สกอ. ชื่นชม นศ.ไทย ส่งโครงการขึ้นทดลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
http://www.tnamcot.com/content/559301

เด็กไทยเจ๋ง ญี่ปุ่นเลือกโครงการ น้องมอส ขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศ : ช่อง 7
https://goo.gl/aGsTTy

‘น้องมอส’ กับผลงานการทดลองอวกาศ ได้รับคัดเลือกและชื่นชมจากญี่ปุ่น แต่คนไทยไม่ค่อยรู้
http://www.catdumb.com/thai-student-make-us-proud-717/

มอส วรวุฒิ นศ.ไทยสร้างชื่อ ส่งผลงานทดลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบน ISS สำเร็จ!
http://teen.mthai.com/education/117283.html

สวทช. จัดเวทีเปิดประสบการณ์เยาวชนไทยโชว์ผลงาน โครงการการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity) ที่ได้รับคัดเลือกจากแจ็กซ่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5909200010096

เปิดใจ “มอส” เจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลก : สำนักข่าวเจ้าพระยา
https://goo.gl/7IGtgH

เปิดไอเดียเด็กไทยออกแบบการทดลองผิวโค้งของเหลวในอวกาศ
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000094753

เปิดใจเด็กเก่ง “มอส” เจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลก (พร้อมชมคลิปข่าวลง NHK)
http://www.matichon.co.th/news/291809

เด็กไทยสร้างชื่อ จารึกผลงานทดลองในห้วงอวกาศ
http://s.ch7.com/194219

สุดยอด! น้องมอส เด็กไทยสร้างชื่อถึงญี่ปุ่น โครงการทดลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
http://campus.sanook.com/1382941/

น้องมอส โชว์ศักยภาพเด็กไทย สร้างผลงานอวกาศจนสื่อนอกชม แต่สื่อไทยกลับเงียบ
http://education.kapook.com/view156970.html

เก่งขั้นเทพ! นศ.ไทย ผ่านคัดเลือกโครงการสภาวะไร้น้ำหนัก ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น
http://campus.campus-star.com/education/20264.html

เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศ
http://www.konkao.net/read.php?id=19914

องค์การอวกาศญี่ปุ่นเลือกผลงานเด็กไทย “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ”ทดลอง : ไทยโพสต์
https://goo.gl/HfBf7s

น่าชื่นชม!! เอ็นเอชเค ตีข่าวดัง “มนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่น ทดลองภาวะไร้น้ำหนัก โครงงานวิทย์ผลงานนศ.ไทย โครงการ Asian Try Zero-G 2016 : Go to admissions
https://goo.gl/Sbmpuj

มอส วรวุฒิ นศ.ไทยสร้างชื่อ ส่งผลงานทดลองสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบน ISS สำเร็จ!
http://teen.mthai.com/education/117283.html

วิศวะบางมดสร้างชื่อสร้างผลงานทางอวกาศ”สภาวะไร้เเรงโน้มถ่วงสำเร็จ”จนได้รับเสียงชื่นชมจากต่างชาติ(แต่สื่อไทยกลับไม่ตีข่าว)
http://www.dek-d.com/board/view/3686248/

Astronaut conducts experiments for students: NHK World
https://www.youtube.com/watch?v=94O5t8cI2r4

Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)”
https://www.youtube.com/watch?v=ArEq3Uaikj8
https://goo.gl/ZnErng

saim edu news
https://goo.gl/eZqoAd

รายการ “ข่าววันใหม่” ช่อง 3

https://goo.gl/S4bndH

สัมภาษณ์ Manager Online (5 ตุลาคม 2559 15:44 น.)
จำนวนคนอ่าน 18,872 คน
http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000099785