ญี่ปุ่นร่วมลงนามข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ

          ญี่ปุ่น สหรัฐ และ อีก 6 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอังกฤษ ได้ลงนามข้อตกลงที่เป็นกรอบร่างของหลักการสำหรับแนวทางในการสำรวจอวกาศ

          “ข้อตกลงอาร์ทิมิสที่นำโดยสหรัฐ” เป็นชื่อที่ตั้งตามโครงการอาร์ทิมิส (Artemis) ซึ่งเป็นโครงการสำรวจดวงจันทร์ ที่รวมถึงแผนการส่งนักบินอวกาศไปเยือนดวงจันทร์ด้วย โดยญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการนี้

          แคนาดาและอังกฤษได้เข้าร่วมในพิธีลงนามทางออนไลน์ร่วมกับบรรดาชาติสมาชิกรวม 8 ชาติ ระหว่างการประชุมการบินอวกาศนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

          หลักการที่อยู่ในข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการสำรวจอวกาศอย่างสันติและโปร่งใส นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้ยังกำหนดกฎระเบียบเรื่องการสกัดและใช้ทรัพยากรต่างๆ ในอวกาศ

          รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าแม้ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ก็ถือเป็นกรอบงานระหว่างประเทศครั้งแรกของญี่ปุ่นที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และด้านอวกาศอื่นๆ


ข่าวจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/261692/