เมล็ดราชพฤกษ์ไทย กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย หลังจากถูกเก็บรักษาบนสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ 7 เดือน

          หลังจากที่เมล็ดราชพฤกษ์ไทย ขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Faclcon-9 ของบริษัท SpaceX พร้อมภารกิจ SpX-21 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 และกลับลงมาสู่พื้นโลก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กับองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเมล็ดราชพฤกษ์ขึ้นสู่อวกาศ
 
          นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการเมล็ดพันธ์ราชพฤกษ์ขึ้นสู่อวกาศ โดยถูกเก็บรักษาไว้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ใน Kibo Module ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเมล็ดพันธุ์พืชประเภทต่างๆ จากอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
          โดยเมล็ดราชพฤกษ์อวกาศของไทยจะมีพิธีส่งมอบที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน 2564 และจะถูกส่งมอบให้ทาง สวทช. เพื่อวิเคราะห์เมล็ดพันธ์ราชพฤกษ์ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเพาะต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ ก่อนที่จะดำเนินการโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศทั่วประเทศไทยต่อไป
 
          สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการต้นราชพฤกษ์อวกาศได้ทางเพจ NSTDA SPACE Education และเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/