เยาวชนโครงการ Try Zero-G Asia 2015 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เด็กหญิงวิริศา ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เจ้าของไอเดีย Zero-G Painting โครงการ Try Zero-G Asia 2015 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยบนเวทีพูดต่อหน้านายกรัฐมนตรี โดยพูดถึงการลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ ว่า สนับสนุนรัฐบาลเรื่องการศึกษา โดยต้องให้เยาวชนได้เรียนและรู้ควบคู่กันอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนดีของสังคม
 
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและผู้ใหญ่ควรรับฟังความเห็นของเด็ก และนำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เพื่อผลักดันให้เด็กและเยาวชน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยอย่างยั่งยืนที่แท้จริง พร้อมกันนี้ ให้ทุกกระทรวงนำเด็กเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ให้เด็กไทยหาความถนัดและความเก่งในด้านที่ตนเองชำนาญ ชอบ และถนัดที่สุด เพื่อใช้พัฒนาประเทศในอนาคต แทนการแสดงออกในด้านอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสังคม ส่วนผู้ใหญ่อย่าสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม จนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เยาวชนด้วย
 
12540225_10153871170689766_695076673_n
 
นอกจากนี้ภายในห้องนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ยังมีการจัดแสดงผลงาน 2 ไอเดีย เยาวชนไทยโครงการ Try Zero-G Asia 2015 ที่มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นคัดเลือกไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ ที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
12512802_10153870881914766_1682270609707246991_n