ดาวหางเทมเพล – ทัดเทิล (Comet Tempel-Tuttle)

ดาวหางเทมเพล – ทัดเทิล ค้นพบโดย วิลเฮล์ม เทมเพล และ ฮอแรส ทัดเทิล ในปี พ.ศ. 2408 เป็นดาวหางคาบสั้น โคจรรอบดวงอาทิตย์ในคาบ 33.2 ปี วงโคจรรูปวงรี ระยะใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอยู่ใกล้เขตวงโคจรของโลกและระยะไกลดวงอาทิตย์ที่สุดอยู่เลยจากดาวยูเรนัสออกไป เป็นแหล่งกำเนิดของซากเศษฝุ่นต้นกำเนิดของฝนดาวตกลีโอนิดส์

Tempel

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวดาวหางราว 1.9 กิโลเมตร จึงเป็นดาวหางดวงเล็ก ๆ ดวงหนึ่ง อันดับความสว่างประมาณ 9 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากจะอยู่ในสภาพท้องฟ้าดีเยี่ยม แต่ก็สามารถมองเห็นได้หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กหรือใช้กล้องสองตาขนาดใหญ่สังเกต