หน้าแรก บริการ กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)
31 มี.ค. 2563
0
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19) เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 20 เมษายน 2563

  1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
  2. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่
  3. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ คลิกที่นี่

Research Gap Fund fights COVID-19

31 มี.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: