หน้าแรก บริการ กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up Research Gap Fund
Research Gap Fund
31 มี.ค. 2563
0
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up

Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2564

>> รอบที่ 2 รายละเอียดโครงการ (รับข้อเสนอโครงการ ถึง 31 มกราคม 2565)
>> รอบที่ 1 รายละเอียดโครงการ (รับข้อเสนอโครงการ ถึง 19 พฤศจิกายน 2564)

 

ผลงานที่ผ่านมา

1. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2560

2. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2561

3. Research Gap Fund – Ted Fund ปีงบประมาณ 2561

4. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2562

5. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2563

6. Research Gap Fund fights COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2563

31 มี.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: