หน้าแรก บริการ กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
22 มี.ค. 2561
0
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up

โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 31 สิงหาคม 2561

Research Gap Fund-TED Fund

22 มี.ค. 2561
0
แชร์หน้านี้: