หน้าแรก บริการ กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) ครั้งที่ 2
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) ครั้งที่ 2
11 ก.พ. 2562
0
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562)
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

  1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
  2. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ   คลิกที่นี่
  3. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ  คลิกที่นี่
  4. ดาวน์โหลด แบบรายงานขั้นต้น คลิกที่นี่
  5. ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่าย คลิกที่นี่
  6. ดาวน์โหลด แบบรายงานความก้าวหน้า คลิกที่นี่
  7. ดาวน์โหลด แบบรายงานปิดโครงการฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่

Research Gap Fund 2562

11 ก.พ. 2562
0
แชร์หน้านี้: