หน้าแรก รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
1 ส.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร
e-mail: sopidan@nstda.or.th
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144
โทรสาร 0 2564 7021

แชร์หน้านี้: