หน้าแรก โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ความมั่นคงของประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็น S-Curve ตัวที่ 11 โดยการส่งเสริมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในกิจการพลเรือนและทางทหาร ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของไทยในด้านการบำรุงรักษายุทธโธปกรณ์ให้ใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย

เป้าหมาย

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) เพื่อการรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม ความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และภัยพิบัติ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1    การรับมือภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน (สนับสนุนด้านพลังงาน)

แผนงานที่ 2    การรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม (สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม)

แผนงานที่ 3    การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติภายในประเทศ (สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6442 (คุณธนัฏฐา)
e-mail : tanatta.cha@nstda.or.th

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: