หน้าแรก โปรแกรมเวชสำอาง กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
โปรแกรมเวชสำอาง กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
5 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเครื่องสำอางอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แต่เป็นอันดับ 1 ของตลาดเครื่องสำอางในอาเซียน มีมูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ ร้อยละ 60 (1.2 แสนล้านบาท) และตลาดส่งออกร้อยละ 40 (9 หมื่นล้านบาท) ปัจจุบันกระแสความนิยมกำลังเปลี่ยนจาก K (Korea) Beauty เป็น T (Thailand) Beauty กระแสนิยมของผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความงามได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็เป็นแรงส่งให้สินค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่พัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Herbal Nanocosmeceutical และ Photoaging Prevention รวมถึงการพัฒนาระบบปลูกเลี้ยงพืชแบบปิด เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีปริมาณสารสำคัญทางชีวภาพสูง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารเสริมและยา พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดแบบ Green Extraction เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างครบวงจร

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 4 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

แผนงานที่ 2 การพัฒนามาตรฐานอนุภาคสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาสารออกฤทธิ์และสารเติมแต่งจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

แผนงานที่ 4 การดำเนินการจัดตั้ง Research and Development on Thai Cosmeceuticals Consortium ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 7100 ต่อ 6629 (คุณวธัญญู)
e-mail :  watunyoo@nanotec.or.th

5 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: