หน้าแรก โปรแกรมชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
โปรแกรมชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบัน สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งมาพร้อมกับปัญหาของโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคของสภาวะความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน รวมถึงปัญหาจากโรครุนแรงอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้เป็นโรคที่รุนแรงและต้องรักษาเป็นระยะเวลายาวนานโดยใช้ยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับยาที่ให้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน คือ ยาชีววัตถุที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงเนื่องจากเป็นยาที่มีสิทธิบัตรยา ทำให้ผู้ป่วยยากไร้เข้าถึงยาเหล่านี้ได้ยาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องให้ความสำคัญในการพัฒนายาที่ใช้ในสัตว์เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศที่มีมูลค่าสูงหลายแสนล้านบาท โดยมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น วัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบต่อการผลิตและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงและมีอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและคู่ค้าลดลง ดังนั้น การวิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งของมนุษย์ และสัตว์ จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุของประเทศ

เป้าหมาย

1) การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ สำหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาคอาเซียน เช่น โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น
2) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหม่ สำหรับการใช้ในคน และใช้ในสัตว์เศรษฐกิจ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในมนุษย์และสัตว์

แผนงานที่ 2 การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ สำหรับรักษาโรค

แผนงานที่ 3 การศึกษา Cell & Gene Therapy สำหรับรักษาโรค

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6462 (คุณอังศุธร) 02 117 6461 (คุณพิมพ์ชนก)
e-mail : aungsuthorn@nstda.or.thpimchanok.yodklaew@nstda.or.th

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: