หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย ซานตา คลาร่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)