หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายประวิทย์ ประกฤตศรี  
นายประวิทย์ ประกฤตศรี  
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
-
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
-
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล
-
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด