หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายกลินท์ สารสิน
นายกลินท์ สารสิน
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Business Administration, University of Notre Dame, U.S.A
ปริญญาตรี
Bachelor of Science in Industrial Engineering, Lehigh University, U.S.A
ประวัติการทำงาน
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด