หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
021178301 ต่อ -
janekrishna@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยลีไฮ (Lehigh University) มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยลีไฮ (Lehigh University) มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2553
ดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Asia-Pacific Division President, International Association of Science Parks (IASP)) ซึ่งมีสมาชิกเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆกว่า 400 แห่ง จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
ปี 2547- 2553
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งเลขานุการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยในช่วงก่อตั้ง (Thai Business Incubators & Science Parks Association, Thai BISPA)
ปี 2539 - 2546
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ บริษัทชัชวาล-เดอเวเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในเครือบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด (ในขณะนั้น) ต่อมาได้ร่วมงานกับบริษัทวันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทำจากไม้ยางพาราชั้นนำของไทย
ปี 2532
ดำรงตำแหน่งวิศวกร ในบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และในปี พ.ศ. 2533 ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ (National Science Foundation Research Center for Advanced Technology for Large Structural Systems) ที่มหาวิทยาลีไฮ