ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมลล์

iiarg-cps@nectec.or.th

โทรศัพท์

(+66)2-564-6900 ต่อ 2578 , 2068