การเลี้ยงกุ้ง แม้จะให้ผลกำไรงาม แต่เกษตรกรก็ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเลี้ยงหลายอย่าง วันนี้ ไบโอเทค / สวทช. มีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีดีๆ มาช่วยรับมือกับปัญหาในการเลี้ยงกุ้ง โดย หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หรือ SBBU ไบโอเทค / สวทช. มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ได้เปิดให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำในเชิงพาณิชย์ขึ้น เช่น 

- ตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งโดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย รู้ผลได้ไวภายใน 1-3 วัน 

- ผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจไวรัสกุ้งชนิดต่างๆ ที่ใช้งานสะดวก ตรวจได้รวดเร็ว ภายใต้ชื่อการค้า Ezee Gene (อีซี่จีน)

นอกจากนี้ยังให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งรับจ้างวิจัย ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการจัดตั้งและตรวจสอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรค ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการ การบริหารฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงเพาะฟักด้วย