สท.-สนง.เกษตรอำเภอราษีไศล ขยายผลเทคโนโลยียกระดับกลุ่มทอผ้าบ้านกอย

สท.-สนง.เกษตรอำเภอราษีไศล ขยายผลเทคโนโลยียกระดับกลุ่มทอผ้าบ้านกอย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี “การใช้เอนไซม์เอนอีซ (ENZease) และเทคนิคการสกัดสีจากพืชในท้องถิ่น” ให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านกอย ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เอนไซม์เอนอีซทำความสะอาดเส้นไหมบ้าน (ได้จากหนอนไหมพันธุ์พื้นเมือง) ช่วยให้ติดสีมากขึ้นและลดระยะเวลาย้อมสีจากเดิม 1 วัน เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้การสกัดสีจากก้านบัวแดงและใบสาบเสือ ใช้สารส้ม ปูนขาว โคลนในพื้นที่ทุ่งกุลาและขี้เถ้าเป็นสารมอร์แดนท์ พบว่า ก้านบัวแดงให้โทนสีเทาและเขียว ใบสาบเสือให้สีโทนเหลืองเข้ม น้ำตาล หลังเสร็จสิ้นการอบรม คุณจันทรา คำพัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ ได้ขอรับตัวอย่างเอนไซม์ให้สมาชิกทั้ง 26 คน ได้ทดลองใช้