แนะนำสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

 

 โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่

 

การใช้งานเครื่องสีข้าวกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน

 

 ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอน วิกฤตข้าวและชาวนาไทย

 

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

 

 นักการตลาดชุมชนที่มีคุณธรรม

 

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ขนมไทยจากมันสำปะหลัง ตอน ทำไมต้องใช้มันสำปะหลังทำขนม

ขนมไทยจากมันสำปะหลัง ตอน ขนมที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก

ขนมไทยจากมันสำปะหลัง ตอน ขนมที่ใช้เนื้อมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก

ขนมไทยจากมันสำปะหลัง ตอน ขนมที่ใช้เนื้อมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลักของไส้

 
Club Farmday The Series ตอน โรงเรือนอัจฉริบะ
Club Farmday The Series ตอน สร้างธุรกิจจากงานวิจัย

Club Farmday The Series ตอน NPV ไวรัสกำจัดหนอนร้าย

โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ

โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ตอน
การติดตั้งโรงเรือน

Club Farmday The Series ตอน ชันโรง ผึ้งจิ๋ว ราคาแจ่ม

Club Farmday The Series ตอน ปลูกผักในโรงเรือน

หนอนแม่โจ้: เปลี่ยนขยะเป็นรายได้

Club Farmday The Series ตอน ทำปุ๋ยง่ายๆ แบบไม่กลับกอง

โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ตอน ดิน ปฐมบทแห่งการเพาะปลูก

 โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ตอน ระบบน้ำเพื่อการเพาะปลูก

โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ตอน โรคและแมลงศัตรูพืช

รางวัล "วิทย์แปงบ้าน อีสานแปงเมือง" สาขา พัฒนาสังคม ประจำปี 2561