หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ "ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม" ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำเกษตรวิถีพึ่งตนเอง ถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยส่วนหนึ่งในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ ได้ดำเนินการเองและทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร

  • การแก้ปัญาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
  • กลุ่มวิจัยทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน มจธ. กับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา
  • เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชีวิต
  • พืชสมุนไพรในป่าตะวันออก

 ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่รูป