AGBIO 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรยั่งยืนระหว่างประเทศ หรือ AGBIO2017 (International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3379-3382 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ www.agbio2017.com

 

งาน AGBIO2017 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC)

ในงาน ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตัวอย่างความสำเร็จจากกรณีศึกษาจากนานาชาติ เช่น

  • ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากเยอรมันนี ออสเตรเลียและไทย 
  • เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี อิสราเอล และจีน
  • เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ขนมอบกรอบจากพันธุ์ข้าวธัญสิริน เส้นพาสต้าปลอดกลูเตน (Gluten-free) การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเบเกอรี่และขนมไทย ตื่นตากับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ใหม่ของประเทศ ที่นำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารได้อร่อยหลากหลาย

ชมและชิมนวัตกรรมพันธุ์พืชในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน มีโภชนาการสูง ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็งชะลอวัย มะเขือเทศความหวานสูงคุณค่าทางอาหารสูง พริกเผ็ดสูงใช้ในอุตสาหกรรมยา และพันธุ์ที่หลากหลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ โดยภายในงานยังมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ฟรีให้กับผู้ร่วมงานด้วย

สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3379-3382 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ www.agbio2017.com