กำหนดการ AGRITEC Station Open house เยี่ยมชมสวนผัก AGRITEC station

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
111 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7

9.00 น.เริ่มลงทะเบียน 
9.30 น. การปลูกพืชในโรงเรือนและการใช้ Smart technology และสอบถาม
10.30 น. จบการนำเสนอ

หมายเหตุ: กำหนดการและรอบการเยี่ยมชมอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จำนวนจำกัด 20 ท่านต่อรอบ ลงทะเบียนได้ที่

คลิกลงทะเบียนรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563

คลิกลงทะเบียนรอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

คลิกลงทะเบียนรอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

คลิกลงทะเบียนรอบที่ 4 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

คลิกลงทะเบียนรอบที่ 5 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกนกพร

เบอร์โทรศัพท์: 025647000ต่อ1742
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.