"กุ้งกุลาดำโอเมก้า" สร้างมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วย วทน.


สวทช. พัฒนาจุลินทรีย์ทะเลผสมในอาหารกุ้งกุลาดำ สร้างโอเมก้า 3 ชนิด DHA และ EPA ที่ไม่มีในพืชและร่างกายสร้างไม่ได้ อาหารกุ้งที่ผสมจุลินทรีย์ทะเลประจำถิ่นนี้เพิ่มปริมาณโอเมก้าในกุ้งกุลาดำได้ถึง 1-2 กรัม/กุ้ง 1 ตัว ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับการบริโภคไข่ไก่โอเมก้าที่มีโอเมก้าเพียง 200 มิลลิกรัม/ฟอง หรือต้องบริโภคปลากระพง 0.5 กิโลกรัมจึงจะได้โอเมก้า 2 กรัม การพัฒนากุ้งกุลาดำโอเมก้าสูงเปิดตลาดคนรักสุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลได้


ข้อมูลเพิ่มเติม "กุ้งกุลาดำโอเมก้า"

  • บทสัมภาษณ์นักวิจัยและคณะ โดย AQUA BIZ Magazine วันที่ 31 มีนาคม 2560
    https://www.facebook.com/aquabizmagazine/videos/1448626621877914/

  • “กุ้งกุลาดำโอเมก้า3 1ตัว=กะพงครึ่งตัว” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560
    https://www.thairath.co.th/content/923462

  • “กุ้งโอเมก้า’เหนือระดับกุ้งกุลาดำ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560  
    http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/752123