ยาย้อนวัย “มณีแดง” REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules (RED-GEMs) โดยทีมวิจัย ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561  

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการ ผอ. สวทช. และคณะนักวิจัย เข้าพบหารือกับ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เรื่อง ความก้าวหน้าการต่อยอดยาย้อนวัย “มณีแดง” REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules (RED-GEMs) โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

มณีแดงแบบ Molecular Scissors สามารถย้อนวัยหนูที่ชราแล้วให้กลับเป็นหนุ่มได้ โดยสร้างข้อต่อดีเอ็นเอทำให้เซลล์ที่ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและการทำงานเหมือนเซลล์ปกติ มณีแดงจึงอาจมีศักยภาพนำไปใช้ในด้านต่างๆ ในอนาคต เช่น รักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะเสื่อมสภาพ รักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพจากการทำลายจากสิ่งแวดล้อม เสริมสมรรถภาพของคนชราให้มีศักยภาพทางกาย รูปร่างหน้าตา เท่ากับคนหนุ่มสาว

ความสำเร็จของการทดลองนี้มีผลที่ดีเหนือความคาดหมาย ทำให้คณะผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะขยายโครงการ โดยทำการทดสอบในลิง สัตว์ใหญ่ และคน รวมทั้งการทดสอบแก้ไขความชราของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย มณีแดงจึงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันและเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสในอนาคต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/4802-2021-10-14-06-12-50.html

https://ch3plus.com/news/program/262276