ประชาสัมพันธ์  
   

 ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบดาวน์โหลดสัญญารับทุนYSTP ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:00 น.ทางเว็บไซต์ กดปุ่ม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST NUI-RC และYSTP ประจำปี2557 จัดขึ้นวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ต จ. เพชรบุรี
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์วันที่ 1 -5 ก.ค. 57
ทางเว็บไซต์YSTPเท่านั้น
(วันที่ 1 เปิดระบบเวลา 13:30 น.)

 

 
       

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)