ประชาสัมพันธ์  
 


กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยทุน YSTP, TGIST และ NUI-RC
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุม (CC) สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 3 พ.ค. 2558

 
       

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)