MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ฉลาดล้ำกับงานวิจัย

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 มิติใหม่เทคโนโลยีระบบตามรอยวัตถุ SWOT 2290
2 โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV 2008
3 โครงการหนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูโลสเจล 2888
4 เทคโนโลยีเครื่องยกผู้ป่วย 2729
5 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กแรงสูงสูบน้ำได้ 4258
6 RAIDZ เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง 1546
7 PTEC 1365
8 สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 4369
9 ศิลาดลน้ำหนักเบา 1504
10 สูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่ว 2249
11 Eco Design ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2569
12 ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะฝีมือเด็กไทย 1537
13 แบคทีเรียปฏิปักษ์กำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว 2533
14 Hospital OS ซอฟต์แวร์โรงพยาบาลชุมชน 1709
15 NAC 2009 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1322
16 แผ่นปิดแผลนาโนเจลาติน 2541
17 ยาแอนด์ยู 1762
18 ชุดทดสอบเลือดปลอดภัย 1447
19 นวัตกรรมอนุภาคนาโนชนิดไลโปโซม 1725
20 เอ็มเทคไบโอฟิลเตอร์บำบัดน้ำสำหรับตู้ปลา 2321

Page 1 of 4