MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค ตอน 8

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( BIOTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

   ในงานวิจัยได้รวบรวมพันธุ์แตงกวา 615 สายพันธุ์ ใน 53ประเทศ
   ธรรมชาติ ของแตงกวาถ้าโดนแสงเยอะหรือมีช่วงแสงโดยเฉพาะในฤดูร้อนมากกว่า 12 ชั่วโมงมักจะออกเป็นดอกเพศผู้ นี่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทย โดยปรกติแตงกวาจะมีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียในต้นเดียวกัน ในขณะนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์ให้มีแต่ดอกเพศเมียได้แล้ว ( ดอกเพศเมียจะพัฒนาไปเป็นผล ) และได้นำพันธุ์เหล่านี้มาให้เกษตรกรปลูกกันแล้ว และสามารถปลูกได้ในทุกฤดู
   โรคทั่ว ๆ ไปของแตงกวา

   โรคหนอนชอนใบ
   ราน้ำค้าง ( เกิดในสภาพที่เย็นมีความชื้นมาก ประเทศไทยเกิดได้ในฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ) อาการคือ ใบจะเป็นสีเหลือง ลักษณะเหลี่ยม
   ราแป้ง อาการคือ ใบจะออกเป็นสีขาวคล้ายแป้ง
   ไวรัส จากเพลี้ยอ่อน ( พาหะสำคัญคือเพลี้ยอ่อน ) อาการคือเกิดที่ใบอ่อน เหลือง หยิก ถ้าเป็นแล้วต้องตัดต้นทิ้ง
   ทีม นักวิจัยไทยสามารถปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้มีสภาพทนต่อโรคเหล่านี้ได้แล้ว เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( BIOTEC ) URL: http://www.biotec.or.th

   การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค ตอน 8

    Items details

    • Hits: 5143 clicks
    • Average hits: 59.1 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    Tags: ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน  การคัดเลือกพันธุ์แตงกวา  แตงกวาต้านทานโรค  แตงกวา  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ไบโอเทค  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สวทช.  พันธุ์แตงกวา  การปรับปรุงพันธุ์  โรคหนอนชอนใบ  โรคราน้ำค้าง  โรคราแป้ง  ไวรัส  เพลี้ย  การปรับปรุงพันธุ์แตงกวา  
    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด