Commercialized Products

 

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา (3 Minute Do Test Kit)

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา ใช้หลักหารเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดจากปฏิกิริยารีดอกช์ (การรับส่งอิเล็กตรอน) ระหว่างสารเคมีกับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ

จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริม ในอาหารสัตว์

สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ในการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริม ในอาหารสัตว์

เครื่องยกผู้ป่วย

เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวก อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นลงเตียง เก้าอี้เข็น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ Bacillus Spharicus strain 1593 เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

ยุงรำคาญพบมากตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเน่าเสีย เมื่อกัดทำให้เกิดแผลพุพอง และทำให้เกิดติดเชื้อแบคทีเรีย สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Bacillus Spharicus  ในการกำจัดยุงรำคาญ

ถ้วยอะลูมิน่า สำหรับใช้หลอมแก้ว และภาชนะสำหรับรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง

สวทช. ได้คิดค้นสูตรและกระบวนการผลิตถ้วยอลูน่าใช้สำหรับหลอมแก้วขึ้นมาเพื่อลดการนำเข้า