ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดทะเบียน
ค้นหารายละเอียดการประดิษฐ์ของผลงานวิจัยจากเลขที่สิทธิบัตรด้านล่างได้ที่ >>Patent No. Search

 

รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน วันที่ได้รับจดทะเบียน เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สูตรสารละลายผสมสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้า และกรรมวิธีการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าด้วยสูตรสารละลายผสมดังกล่าว

7 ตุลาคม 2559 12012

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ก่อโรคในปลา

23 กันยายน 2559 11955

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ก่อโรคในปลา

23 กันยายน 2559 11956

กรรมวิธีการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชเปลือกแข็งโดยการใช้น้ำอุณหภูมิสูงและใช้กรดความเข้มข้นสูง

13 ตุลาคม 2559 12030

ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรควิบริโอ ฮาร์วีอาย (Vibrio harveyi)

7 ตุลาคม 2559 12009

สารประกอบ 6-เมทอกซี-3,3,4,4-เตตระไฮโดร-1,1-ไบแนฟทาลีน และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว

7 ตุลาคม 2559 51780

แท่นจับยึดชิ้นงาน

7 ตุลาคม 2559 51779

องค์ประกอบของฟิล์มปิดผนึกได้ด้วยความร้อน ที่มีสมบัติลอกออกได้ง่ายและป้องกันการเกิดฝ้าได้ และฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่ได้จากองค์ประกอบฟิล์มปิดผนึกดังกล่าว

7 ตุลาคม 2559 12013

อุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือและแขนท่อนล่าง

2 กันยายน 2559 51049

กระบวนการตรวจหาอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน

23 กันยายน 2559 11954

อุปกรณ์วัดความสูง

2 กันยายน 2559 11901

เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตามจุดให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด

8 สิงหาคม 2559 11709

ระบบและวิธีการนำเข้าข้อมูลพิกัดตำแหน่งของยานพาหนะ

2 กันยายน 2559 11900

อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลด้งกล่าว

21 ตุลาคม 2559 12047

กระบวนการทำสำเนาฮาร์ดดิสก์

13 ตุลาคม 2559 12031

องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง

23 กันยายน 2559 50952

องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง

23 กันยายน 2559 50952

องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว

29 กรกฎาคม 2559 11782

กระบวนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เชิงปริมาณด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโน

7 ตุลาคม 2559 12011

ชุดแกนหมุนสำหรับตักสารที่ใช้งานกับเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง

12 กุมภาพันธ์ 2558 9556

กรรมวิธีการผลิตเม็ดแคลเซียมฟอสเฟต

5 สิงหาคม 2559 11808

รถสามล้อสกายแล็บ

28 พฤศจิกายน 2556 38255

ภาชนะสำหรับผลิตจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่องและระบบผลิตจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่อง

3 กุมภาพันธ์ 2554 29560

อุปกรณ์ช่วยในการพ่นยา

24 มิถุนายน 2544 5479

เซนเซอร์วัดแรงสัมผัสซึ่งทำจากกระบวนการ ELECTRO-FABRICATION (E-FAB) และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

28 สิงหาคม 2557 81986