เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> เกษตรและอาหาร

 

สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง

ห้องปฎิบัติการยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ (ศว.) ได้พัฒนาสารจับตัวน้ำล้างประสิทธิภาพสูง มีชื่อว่า GRASS2 ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถจับตัวน้ำล้างได้ย่างสมบูรณ์เเละรวดเร็ว ลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ใช้ปริมาณน้อย เเละต้นทุนการผลิตต่ำ โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสาร GRASS2 ในโรงงานผลิตน้ำยางขัน ต้นทุนการจับตัวยางจากน้ำล้าง มีค่าเพียง 0.50 บาท/1 กิโลกรัมยางเเห้งเท่านั้น

การพัฒนาตะกร้าบรรจุลำไยที่แข็งแรง น้ำหนักเบา

การพัฒนาตะกร้าบรรจุลำไยที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ลดการใช้พลาสติก และต้นทุน โดยออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างการส่งออกทางเรือ ด้วยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างของตะกร้าด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เครื่องวัดปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว์

เครื่องประเมินคุณภาพเนื้อโค สามารถบอกเกรดคุณภาพเนื้อโคได้แม่นยำ มีขั้นตอนการใช้งานง่าย อุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดเล็ก และแสดงผลได้ทันที

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ผลิตจากการผสมยางธรรมชาติเข้ากับพลาสติกเป็นเทคโนโลยีจากธรรมชาติมีคุณสมบัติเป็นวัสดุยืดหยุ่นคล้ายยาง แต่สามารถนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้

เครื่องมือเก็บเกี่ยวแม่เพรียงทราย

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงแม่เพรียงทราย หรือ ไส้เดือนทะเล (polychaete) มีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูงขึ้น เช่น การใช้เป็นเหยื่อเพื่อตกปลา การใช้เพื่อเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำ การใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเม็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งมีการใช้แม่เพรียงทรายเป็นอาหารกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์