เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> โพลิเมอร์ สิ่งทอและเคมี

 

ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชั่นที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร

 ยุงนับเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆอาทิเช่น มาลาเลีย ไข้เลือดออก เป็นต้น โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น  ยุงจึงนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประชากรโลก ซึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ประกอบด้วยสารมีฤทธิ์ไล่ยุง หากใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา อาการทางสมอง ชักและเสียชีวิตได้ 

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสีย (GRASS 3) ช่วยลดการสูญเสียเนื้อยางในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นได้มากถึง 6,000 ตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งและสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

อนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโนจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังได้มากขึ้น เเละการใช้ไขมันชนิกเเข็งทำให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเตรียมอนุภาคนาโนในรูปเเบบดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนสารสำคัญที่ไม่ละลายน้ำให้อยู่ในรูปเเบบของเซรั่ม หรือของของเหลวเนื้อเดียวกับที่เป็นน้ำได้อีกด้วย

กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโนด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก

       การพัฒนาเทคนิคที่มีความไวในการวิเคราะห์สูง สามารถตรวจวิเคราะห์สารปริมาณน้อยมากที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น การตรวจวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ โอลิโกนิวคลีโอไทด์ (oligonucleotide) และโปรตีนไบโอมาร์คเกอร์ (Biomarker proteins) ดังนั้น เทคนิคที่มีความไวในการวิเคราะห์สูง (high sensitivity) จึงมีความจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพิมพ์สกรีนสี ธรรมชาติบนผ้า

ผ้าพิมพ์สีธรรมชาตินี้เหมาะกับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ในบ้านเรือน หรือเคหะสิ่งทอ (home textiles) ผ้าฝ้ายพิมพ์สีธรรมชาติที่ผ่านการเตรียมผ้าด้วยสารประจุบวกก่อนการพิมพ์ มีความเข้มของสี มีความคงทนของสีต่อการซักในระดับดี-ดีมาก มีคงทนของสีต่อแสงในระดับพอใช้ มีความคงทนของสีต่อน้ำและต่อการขัดถูอยู่ในระดับดี-ดีมาก