เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 

เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ : ENZbleach

จากข้อมูลสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษรวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ และวัสดุเกี่ยวกับกระดาษที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 807 โรงงาน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 36,000 คน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวนกว่า 55,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตลาดในการใช้เอนไซม์ที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสูง

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

เครื่องตรวจวัดปริมาณเเอลกฮอล์ในลมหายใจเเบบ Screening (SAM-05) เป็นเครื่องที่สร้างมาจากเทคโนโลยีของ Semiconductor Sensor สามารถใช้ตรวจวัดเบื้องต้น เพื่อช่วยลดระยะเวลาการตรวจจับผู้ขับขี่ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากยานพาหนะ หรือตรวจวัดพนักงานก่อนเข้าปฎิบัติงาน

News Voice Information Service (NVIS)

ระบบรายงานข่าวสารออนไลน์ (NVIS) ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech : TTS) "วาจา เวอร์ชั่น 6.0" เเปลงข้อความข่าวที่ดึงมาจาก RSS feed ของเเหล่งข่าวต่างๆให้เป็นเสียงพูด ผู้ใช้งานสามารถเลือกใข้งานได้ 2 ทิศทาง

ระบบสอบถามข้อมูลจราจรผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ Traffic Voice Information Service:TVIS

การรายงานข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นการรับฟังทางวิทยุซึ่งเป็นการสื่อสารเเบบทางเดียว ผู้เดินทางไม่สามารถร้องขอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการได้ หรือต้องใช้เวลารอสาย ส่วนการดูข้อมูลจราจรผ่านมือถือหรือระบบนำทาง อาจต้องละสายตาจากการขับขี่ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ การใช้ Voice Command ในการร้องขอข้อมูลผ่าน Call Center หรือ Interactive Voice Response (IVR) จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิผลเเละใช้ในหลายประเทศ เเต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การบริการที่มีจำนวนพนักงานให้บริหารตอบรับที่จำกัด

แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชัน(iGuard Nano)

กลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ตลาดเครื่องฟอกอากาศขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยปีนี้คาดว่าภาพรวมตลาดของเครื่องฟอกอากาศน่าจะสูงถึง 1 แสนตัว หรือมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก หรือตลาดคอนซูเมอร์ ประมาณ 700-800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่