เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว  หรือเราเรียกสั้นๆ ว่า FFC (เอฟเอฟซี) เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนแอนดรอยด์ (Android 2.2 ขึ้นไป) บนเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ต

บอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝัวตัวสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมาสำหรับช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันทางด้านสมองกลฝังตัวทำได้รวดเร็วขึ้น บอร์ด CEDK-8 เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันได้ในทันที

ระบบควบคุมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโหมดสแตนบาย

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ เวลาเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จแล้ว เพื่อความสะดวกสบายคนส่วนมากมักปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้รีโมทควบคุม 

ระบบสนับสนุนการส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางอีเมล

กรีนอีเมลเป็นนวัตกรรมอีเมลใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานะสแปมให้ถูกต้องได้ 100% โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับอีเมล ได้พิจารณาสถานะได้ด้วยตนเอง

นาฬิกาเวลาตรง

“เวลา”มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การจราจร การขนส่งสินค้า การติดต่อธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น หากเวลามีความคลาดเคลื่อน หรือเวลาไม่ตรงกัน ย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความล่าช้า ความเสียหายต่างๆ ได้