เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> สุขภาพและการแพทย์

 

รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

จากรายงานทางการแพทย์พบว่า การยืนจะช่วยให้สุขภาพของผู้พิการดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และยังช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุนจากการที่กระดูกไม่ได้รับน้ำหนัก นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้พิการสามารถกลับมายืนเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติ ส่งเสริมสุขภาพจิต และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้พิการ

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง Light-cured Dental Sealant

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีเรซินเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ชนิดแข็งตัวด้วยแสงธรรมชาติ (visible light) สามารถยึดติดผิวเคลือบฟันได้ดีแม้ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความชื้นสูง และมีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกกร่อน รวมทั้งสามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นที่สมบูรณ์เมื่อฉายแสงที่มีความเข้มของแสงเพียงพอ ซึ่งจะทำให้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวแล้วมีสมบัติต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานทางทันตกรรม

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีเรซินเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ชนิดแข็งตัวด้วยแสงธรรมชาติ (visible light) สามารถยึดติดผิวเคลือบฟันได้ดีแม้ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความชื้นสูง และมีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกกร่อน รวมทั้งสามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นที่สมบูรณ์เมื่อฉายแสงที่มีความเข้มของแสงเพียงพอ ซึ่งจะทำให้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวแล้วมีสมบัติต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานทางทันตกรรม

p1.pngการวิจัยของเอ็มเทคนี้ได้ผลผลิตเป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงขึ้น 2 ชนิด คือชนิดใสและชนิดสีขาวทึบแสง โดยมีสมบัติทัดเทียมกับวัสดุทางการค้า

แผ่นแปะรักษาสิว Q ACNES

จากการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2550 มีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ปี พ.ศ.2552 สูงขึ้นเป็น 300 ล้านบาท และในปัจจุบันพบว่าตลาดของผลิตภัณฑ์รักษาสิวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อย 8-10%

ชุดตรวจยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม

การเผยแพร่ระบาดของยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม ที่มีสาร artermisinin เป็นองค์ประกอบโดยสารดังกล่าวเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละปีมีประชากรที่เสียชีวิตจากการบริโภคยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอมสูงถึงปีละกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก วิธีการตรวจสอบยา artermisinin ยังจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูงซึ้งจำกัดอยู่เฉพาะการวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น  ผลงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวิเคราะห์สาร artermisinin ในยาต้านเชื้อมาลาเรีย 

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบสามส่วน

ด้วยการออกแบบให้มีการขยับตัวผู้ป่วยทีละจุดทำให้มีการขยับตัวน้อยมาก รวมทั้งสามารถเก็บพกพาและประกอบได้สะดวก ขนย้ายได้เร็ว ประกอบกับการวิเคราะห์ทางกลเสมือนจริงด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ทำให้มีคุณสมบัติความแข็งการรับน้ำหนักได้มากถึง 160 กิโลกรัม ทำให้มีความปลอดภัยสูงและผู้ช่วยผู้ประสบภัยฉุกเฉินสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว